Program duszpasterski
na lata 2017-2019

 


Porządek Mszy Św.

Niedziela
8:00
9:30
11:00 - msza dla dzieci
12:30
18:00

Dni powszednie
7:00
18:00

Spowiedź
pół godziny przed każdą Mszą świętą, a w czwartki
dodatkowo od godz. 17:00


Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna
wtorek i czwartek
16:30-17:30
tel. 59 842-23-43

Adres parafii:

ul. Św. Ojca Pio 3
76-200 Słupsk
Kościół znajduje się
przy ul. Dominikańskiej 3


Konto parafii

Bank BGŻ
85-2030-0045-1110-
-0000-0265-4920
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.”.
[Mk 1,12-13]

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu spoglądamy na Jezusa, który pomimo pokus szatana na pustyni dobrze przeżył ten czas. Przygotował się, aby głosić Ewangelię. Starajmy się, abyśmy tak jak Jezus, przeciwstawiali się pokusom szatana oraz mogli dawać świadectwo o Nim wszędzie, gdziekolwiek będziemy przebywać.

 

WIELKI POST

„Nawróćcie się do mnie całym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty!”
[JI 2,12]
Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Czas pokuty i nawrócenia. Czas otworzenia swojego serca dla Boga. On pragnie, abyśmy się nawrócili. Niech to będzie owocny czas dla nas.

 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2018 R. >>>

Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W waszych domach spotkaliśmy się z serdecznością i życzliwością.
Niejednokrotnie byliśmy zbudowani świadectwem wiary i życia. Wyrażamy naszą jedność z Wami we wszystkich problemach codziennego życia, w troskach, cierpieniach i radościach, zapewniając o modlitwie w Waszej intencji.

Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

Uroczystość Objawienia Pańskiego

06. stycznia obchodzimy dzień Objawiania się Chrystusa światu. Tradycyjnie uroczystość ta nazywana jest Świętem Trzech Króli, ponieważ mędrcy ze wschodu przyszli oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi. Bóg posłał swojego Syna na świat aby świat zbawił. By odkupił każdego człowieka. W Boże Narodzenie aniołowie zwiastowali pasterzom, że narodził się Mesjasz. Ta prawda dotarła do Narodu Wybranego już w noc narodzenia. Dziś jednak każdy człowiek może poznać Boga, który stał się człowiekiem. Szukajmy więc Jezusa, bo On przyszedł na świat dla nas!

 
* * *

Niedziela Chrztu Pańskiego

W niedzielę po Objawieniu Pańskim obchodzimy w kościele Niedzielę Chrztu Pańskiego. Jezus przyszedł nad rzekę Jordan, aby otrzymać chrzest od Jana Chrzciciela. Jan przygotowywał ludzi na przyjście Mesjasza i rozpoznał w Jezusie Baranka Bożego. Jezus nie musiał przyjmować chrztu nawrócenia, ale poprzez ten gest chciał być podobnym do nas i wskazać nam drogę do zbawienia.

Tą niedzielą kończymy w kościele okres Bożego Narodzenia.

Nowy 2018 Rok

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem”

(Lb 6,24-26)Z okazji Nowego 2018 Roku życzymy zdrowia, radości
i Bożego błogosławieństwa.
Niech ten rok przyniesie wiele dobra. Jezus, który chce nam błogosławić niech obdarza pokojem i szczęściem.


Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

 

* * *

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy także uroczystość Świętej Rodziny. Święto to pomaga nam dostrzec w rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa wzór życia dla naszych rodzin.

Słowo Prezydium Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny: "Kochać, nie zabijać!" >>>

 

Cicha noc, święta noc.

Pokój niesie ludziom wszem…

„Bóg się rodzi, moc truchleje,
Pan niebiosów obnażony;
Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
Ma granice nieskończony.
Wzgardzony okryty chwałą,
Śmiertelny Król nad wiekami;
A Słowo Ciałem się stało
i mieszkało między nami”

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju, radości i miłości.
Niech Chrystus, który staje się człowiekiem przyniesie ten dar wszystkim. On narodził się dla nas. Przyjmijmy Go z otwartymi sercami. Błogosławionego czasu przeżywania Jego narodzin w rodzinnym gronie.


Duszpasterze

Parafii św. Jacka w Słupsku

IV Niedziela Adwentu

W tym roku mamy najkrótszy Adwent z możliwych. IV Niedziela Adwentu pokrywa się z Wigilią Bożego Narodzenia. Kończy się czas oczekiwania. Tego wieczoru będziemy wspominali narodziny Jezusa. Bóg stanie się człowiekiem. I dlatego warto sobie zadać pytanie: Czy dobrze przygotowałem się na przyjście Mesjasza?
Pomimo tego, że kończy się Adwent, to każdego dnia powinniśmy oczekiwać powtórnego przyjścia Jezusa. Każdy dzień naszego życia powinien być kolejnym dniem Adwentu. Kolejnym dniem oczekiwania.

 

III Niedziela Adwentu

Jan Chrzciciel powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską” (J 1,23). To już trzecia niedziela czasu oczekiwania. Pan niebawem nadejdzie. Musimy przygotowywać nasze serca.
III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete – Niedzielą Radości. Jezus niebawem przyjdzie na świat. Dlatego powinniśmy się cieszyć. W kościele tego dnia można używać szaty koloru różowego. W naszej parafii tradycją stało się że nie tylko ksiądz ubiera ornat koloru różowego, ale również dzieci ubierają się na różowo. Wszyscy oczekujemy narodzin Jezusa.
Tą niedzielą w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje przed Bożym Narodzeniem. Niech to będzie czas oczekiwania, czas usłyszenia głosu Boga, czas łaski.

 
 

II Niedziela Adwentu

Rozpoczęliśmy Drugą Niedzielę Adwentu. W tę niedzielę słyszymy słowa Jana Chrzciciela: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
(Mk 1,7-8)
Jan Chrzciciel głosił bliskie nadejście Mesjasza. Warto jeszcze bardziej zastanowić się nad tymi słowami. Mesjasz niebawem nadejdzie aby nas zbawić. Czy już otworzyłem swoje serce i oczekuję Jego przyjścia?

 

I Niedziela Adwentu


Rozpoczynamy Adwent. Oczekujemy nadejścia Jezusa na końcu czasów. Ale także przygotowujemy się do Jego narodzin. Pierwsza Niedziela Adwentu zachęca nas abyśmy czuwali. To jest nasze zadanie na ten czas. Czy znajdzie miejsce w naszych sercach? Nie czekajmy na ostatnią chwilę, ale już teraz starajmy się swoim życiem zapraszać Jezusa do naszego domu i życia.

 

Nasi "Nadzwyczajni"

 

W dniach od 3 do 5 listopada w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie odbyły się rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Te coroczne spotkania są jednym z warunków przedłużenia posługi, którą świeccy szafarze sprawują za zgodą księdza Biskupa, na mocy uchwały Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski z dnia 2 maja 1990 roku. Aktualnie w Diecezji jako Szafarze posługuje przeszło dwustu mężczyzn. Zwłaszcza w ostatnich latach, w związku ze spadkiem liczby powołań do WSD w Koszalinie, ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii stało się poważnym wsparciem dla księży. Parafia św. Jacka w Słupsku od lat jest na tych rekolekcjach godnie reprezentowana. Obecnie prawo posługi przy ołtarzu ma w naszej parafii dziewięciu mężczyzn: Bronisław Wrycz-Rekowski, Grzegorz Siek, Piotr Bąbel, Henryk i Andrzej Jakimowiczowie, Marek Jedynak, Tadeusz Kruk, Bogdan Barcikowski i Piotr Zommer. Do podstawowych zadań nadzwyczajnych szafarzy należy rozdawanie Komunii Świętej podczas mszy oraz zanoszenie jej chorym. Jednocześnie wielu szafarzy funkcjonuje w Kościele, realizując szereg innych zadań. Pan Tedeusz Kruk jest organistą, inni pracują z młodzieżą, wykonują okazjonalne prace remontowe, dbają o wystrój kościoła w czasie świąt. Na co dzień wydają się zwyczajni.

B. Barcikowski

Uroczystość Wszystkich Świętych

 

1 listopada Kościół Katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

* * *

 

10 rocznica śmierci kardynała-nominata

Ignacego Jeża

Bp Jeż zmarł 16 października 2007 r. w drodze do kliniki Gemelli w Rzymie. Następnego dnia, na zakończenie audiencji generalnej, papież Benedykt XVI poinformował, że chciał na najbliższym konsystorzu 24 listopada 2007 r. wynieść go do godności kardynalskiej. Bp Ignacy wiedział o zamiarze papieża. Od tego czasu przyjęło się nazywać bp. Jeża "kardynałem nominatem". Został pochowany 23 października 2007 r. w krypcie bazyliki konkatedralnej Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu.

To już 10 rocznica śmierci kardynała-nominata Ignacego. Pamiętajmy o naszym Pasterzu, który przez wiele lat tak dużo uczynił dla naszej diecezji. Pamiętając o Jego zasługach oraz o rocznicy śmierci w kościele św. Jacka w Słupsku zorganizowany został koncert organowy ze wspomnieniami o kardynale-nominacie.


Pogrzeb

Dzieci

Utraconych

 

W najbliższą sobotę 14 października w przeddzień Dnia Dziecka Utraconego odbędą się pogrzeby dzieci zmarłych przed urodzeniem.
[więcej >>].


Ostatnie

Objawienie

13.10.1917 r.

 

13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Dzieciom towarzyszyła ogromna liczba ludzi.
[więcej >>].

 

 

8 października,

Dzień

Papieski

 

Już po raz XVII obchodzimy Dzień Papieski. Wracamy myślami i sercem do naszego wielkiego Rodaka Karola Wojtyły – Papieża Świętego Jana Pawła II.
[więcej >>].


Październik,

miesiąc

różańcowy

 

Miesiąc modlitwy, dzięki któremu możemy otworzyć swoje serca dla Jezusa i Maryi. Każdy człowiek potrzebuje duchowej łączności z Bogiem.
[więcej >>].

 

18 września o godz. 18.00 w naszym kościele została odprawiona Msza Święta w 78 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Mszę odprawiono w intencji ofiar zsyłek na Sybir.
Należy pamiętać o tych wydarzeniach, tak jak pamiętamy o dniu 1 września, gdy Niemcy przekroczyli granicę Polski i rozpoczęli II Wojnę Światową.

Polecajmy Bogu wszystkich, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.

 

Poświęcenie tornistrów

10 września w czasie Mszy Świętej o godz. 11:00 poświęciliśmy tornistry i przybory szkolne dzieciom ze Szkoły Podstawowej Nr 1. Obrzęd ten wpisał się już w naszą coroczną tradycję.

Wszystkim drogim dzieciom rozpoczynającym ten rok szkolny życzymy błogosławieństwa i wytrwałości w osiąganiu postawionych celów, a rodzicom sił i mądrości w wychowaniu swoich pociech!

Rok szkolny i katechetyczny

Skończyły się wakacje i nadszedł nowy rok szkolny. Po ponad 2 miesięcznej przerwie czas wrócić do nauki. Trzeba na nowo otworzyć zeszyty i podręczniki szkolne. Ale najważniejsze, że znów można spotkać kolegów i koleżanki z klasy, spotkać nauczycieli i katechetów. To co czeka nas w tym roku jest tajemnicą. Ale musimy zawsze ufać Bogu, który nas wspiera. Warto więc prosić Ducha Świętego, by oświecał umysły nasze i dodawał nam ochoty i zdolności do poznawania piękna świata i samego Boga!

 
 


pomysł:fwt